FLENSTAD BESØKSGÅRD

Flenstad Besøksgård er en del av gården Flenstad øvre i Åfjord kommune. Her har vi ulike dyr som sau, katt, hund, hest, høner og haner. Gården ligger idyllisk til på Flenstad i Sørdalen, omkranset av skog og fjell, dyrkamark og levende gårder. Sørdalselva renner like ved gården og den gir både fiskemuligheter og bademuligheter i elva og også i Lisjvatnet noen km lengre ned i dalen.

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Flenstad Øvre i Åfjord tilbyr aktiviteter som gir meningsfylt arbeid, mestring, utvikling og trivsel. Det er mange ulike forskningsrapporter og erfaringer som viser positive effekter av denne typen tiltak: Å bruke dyr i terapi, arbeide med hagebruk og mestring av konkrete oppgaver på gården. Alt dette er med på forbedre hverdagen til de som får tilbud fra Inn på tunet-gårdsbruk.