På Flenstad Besøksgård bor Gunnar og Anne Marit som er eierne av gården, vi har lang erfaring fra arbeid med barn og unge. Gunnar har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider, har praktisk pedagogisk utdanning for yrkesfag og har 3-årig agronomutdanning. Anne Marit er barnehagelærer med videreutdanning innen veiledningspedagogikk, samt har fagbrev som barne- og ungdomsarbeider. Vi har lang erfaring fra avlasting, som fosterhjem, fra skole, barnehage og fra arbeid i barnevernsinstitusjon. I tillegg har vi stor interesse for gård og gårdsdrift, skogbruk, jakt, fiske og friluftsliv.

Sammen med oss har vi dyktige ansatte med ulike fagutdanninger som tømrer, ambulansefag, økonomi og administrasjon og med mekanisk bakgrunn. Felles for alle er høy menneskekompetanse, samt at alle har stor interesse og glede over å jobbe med barn, ungdom og eldre mennesker på en slik arena som ett levende gårdsbruk nært naturen er.