Project Description

Vi kan skreddersy tilbud for eldre mennesker. Det kan være dagtilbud for mindre grupper og gårdsbesøk for større grupper. Mulighet for tilrettelagte tilbud for demente. Vi kan også tilby besøkshelg for eldre mennesker som ønsker å bo noen dager på ett aktivt gårdsbruk. Mulighet for selvhushold og for fullpensjon

VÅRE ANDRE KONSEPTER