Project Description

MESTRING OG LÆRING MED GODE VOKSNE

Vi tilbyr en alternativ pedagogisk arena for både grunnskolen og for videregående skole. Innhold kan være tilpasset undervisning med ordinære skolefag, eller det kan være praktisk arbeid på gården, eller helt egne opplegg med mestring og utvikling som nøkkelord.

VÅRE ANDRE KONSEPTER